رولان بارت

کنعان مختار − در این مقاله قصد دارم به میانجی نقد رهیافت‌های مؤلف‌محور و خواننده‌محور به شکل غیر مستقیم...

شیریندخت دقیقیان – در این نوشته پس از طرح نکاتی درباره نقد نو از دید رولان بارت، به مفهوم...

شیریندخت دقیقیان – این نوشته به معرفی نقد نوگرای رولان بارت اختصاص دارد. پس از معرفی، نمونه‌ای از این...

شیریندخت دقیقیان – این نوشته شرحی است بر جدل ژان پل سارتر و رولان بارت با یکدیگر با نظر...

بهروز شیدا - از فوتبال چه بنویسیم که ننوشته باشند؟ چه بگوییم که نگفته باشند؟ کجا را بگردیم که...

ویلیام دیل و تیموتی بیل – رولان بارت (۱۹۱۵ - ۱۹۸۰)، منتقد ادبی و نظریه‌پرداز فرهنگی، در ۱۹۱۵ در...