مخالفان حکومت ايران می‌گويند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بازداشت و “شکنجه” مديران صفحه‌های پرطرف‌دار فيسبوک در اين کشور، توانسته کنترل اين صفحه‌ها را در  دست بگيرد.

به گزارش تارنمای کلمه، “بازداشت‌شدگان اخير که فعالان در فيسبوک بوده‌اند در جريان بازجويی‌ها تحت فشار بوده‌اند تا با ارائه اطلاعات کاربری این صفحه‌ها با بازجويان هم‌کاری کنند، در برخی موارد علاوه بر تهديد و فشار پيشنهاد مالی نيز از سوی بازجويان با بازداشت شدگان مطرح شده است.”

بر پايه اين گزارش “بازجويان سپاه با در اختيار گرفتن اين صفحه‌ها به ابزاری برای نظارت و کنترل بر کاربران فيسبوک دست يافته و پيش‌بينی می‌شود پس از چندی با اعلام هک شدن صفحه‌ها پر مخاطب به دنبال ايجاد رعب در فضای مجازی باشند، اين در حالی است که «عامل انسانی» تحت فشار و شکنجه، نقش کليدی در پروژه آن‌ها دارد نه توانايی فنی.”

اين گزارش می‌افزايد: “فعالان اينترنتی بازداشت شده در بند ٢الف سپاه، زیر فشار و تهديد مجبور به حضور در مصاحبه‌های تلويزيونی شده‌اند که در آن از آن‌ها خواسته شده عليه خود اعتراف کرده و سخنانی در مورد مفاسد و مضرات شبکه‌های اجتماعی مانند فيسبوک بر زبان آورند.”

به گفته کلمه: “با توجه به ضعف شديد سپاه در زمينه سايبری و تبليغات آن‌ها مبنی بر وجود ارتش قدرتمند سايبری معمولا به صورت کور و اتفاقی و بيشتر برای ايجاد رعب و ترس در فضای مجازی صورت می گيرد.”