در فرانسه یک زن مسلمان الجزایری به‌دلیل آن‌که با مردها دست نداد از شهروندی فرانسه محروم شد. دادگاه عالی فرانسه تصمیم نهایی در این‌باره را خواهد گرفت.

عکس از آرشیو و تزیینی است
عکس از آرشیو و تزیینی است

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، این زن که با یک مرد فرانسوی ازدواج کرده می‌بایست در ژوئن ۲۰۱۶ تابعیت فرانسوی خود را دریافت کند و ماجرا در جریان برگزاری مراسم اعطای تابعیت فرانسه به این زن در شهر ایزِر در ناحیه رون- آلپ رخ داد.

این زن مسلمان حاضر نشد با کارمندان مربوطه و یک سیاستمدار محلی که مرد بودند دست بدهد. او دلیل این اقدام خود را «باورهای مذهبی» عنوان کرد که او را از این کار منع می‌کنند.

مقامات محلی هم گفته‌اند رفتار این زن نشان‌دهنده آن است که خود را «با جامعه فرانسه تطبیق نداده است».

زن الجزایری ماجرا را به دادگاه کشیده است. قضات پاریس در آخرین مورد، درخواست تجدید نظر زن در این حکم را رد کرده‌اند.

با این حال دادگاه عالی فرانسه قرار است تصمیم نهایی در این‌باره بگیرد.