سواحل استان بوشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی به شمار می‌آید. این پرندگان مهاجرت خود را از کشورهای شمال ایران و منطقه سیبری به مناطق جنوبی‌تر انجام می‌دهند. در این روزهای زمستانی غذا دادن به پرندگان دریایی، تفریح جذابی برای گردشگرانی است که به بوشهر سفر کرده‌اند.