تبعات گسترده ناشی از سیل فروردین ۹۸ زندگی مردم  را در مناطق سیل‌زده با مشکلات گوناگون مواجه کرده است. وارد آمدن خسارت به زمین‌های کشاورزی در مناطق سیل‌زده موجب نگرانی‌هایی پیرامون وضعیت محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۸ شده است. گفته می‌شود بر اثر سیل فروردین ماه نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار از گندم‌زارهای استان خوزستان، از مهم‌ترین مناطق تولید گندم ایران، دچار آسیب و خسارت شده است.