لیلی محسنی کار خود را در حوزه موسیقی با نوشتن ترانه آغاز کرده و فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است.  ترانه‌های او بیشتر با موضوعاتی چون تبعیض‌های اجتماعی و مشکلات زنان درآمیخته است.

 او نمآهنگ «همین حالا» را با این یادداشت منتشر کرده است: 

«عشق مرز نمى شناسد، ديوار نمى‌داند، منحصر نمى‌شود. مى‌گذرد از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، هويت جنسيتى، گرايش جنسى، فاصله‌ى طبقاتى و… عشق رهاست از ديواركشى و مرزبندى و انحصار،
عشق، عشق است.»

ترانه این نمآهنگ از سروده‌های لیلی محسنی و آهنگ و تنظیم آن از مجید کاظمی است. کارگردانی نمآهنگ «همین حالا» را ایلیا صادقی بر عهده داشته است.