هنرمندان فعال در این صفحه خود را کنجکاو و کنشگر نسبت به جامعه معرفی می‌کنند. این مجموعه دربرگیرنده گزیده‌ای از آثار منتشر شده در صفحه فیسبوک «برخی از هنرمندان» است که در رابطه با اعتراضات به بی‌آبی و کشتار معترضان در خوزستان طراحی شده است. 

هنرمندان این صفحه در حساب اینستاگرامشان این گونه خود را معرفی کرده‌اند:

«صفحه‌ای که موید یک رویاست. رویای هنر و هنرمندانی که همواره با مردم و بر قدرت خواهند ماند. رویای هنر و هنرمندانی که بی‌تفا‌وت نیستند.»