در شرایط جنگی هم این را کار نکرده بودند. هواپیمای اوکراینی به پرواز درآمد و آن را زدند. اما امروز برای مراسم “تنفیذ” ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) فرودگاه‌ها را بستند. برخی معابر تهران را هم بسته بودند و پلیس در آماده‌باش به سرمی‌برد. خامنه‌ای با اشاره به مراسمی که چنین تدارکی برای آن دیده شده گفت: «این مراسم نشان دهنده آرامش و سکینه حاکم در کشور است.»

تنفیذ و مراسم آن

تنفیذ در لغت یعنی نفوذ دادن. ولی فقیه رأی انتخابات گردانده شده و تصویب شده توسط شورای نگهبان را که در اصل منتخت خود اوست، نفوذ می‌دهد و به این ترتیب رئیس جمهوری صاحب حکم می‌شود. او در برابر ولی فقیه محکوم است، یعنی حکم بر او وارد شده. در رسانه‌های جمهوری اسلامی از اصطلاح منصوب کردن هم استفاده می‌شود. امروز خامنه‌ای رئیسی را منصوب کرد.

در حکم خامنه‌ای از رئیسی به عنوان «شخصیتی مردمی و عالیقدر»، «کارآزموده» و «دارای سوابق درخشان مدیریت» ستایش شده است.

سخنان رئیسی

ابراهیم رئیسی ابراز تأسف کرد که چرا به خاطر پروتکل کرونا نمی‌تواند دست رهبر را ببوسد. او صحبت درباره برنامه خود را با این تأکید شروع کرد که «هرجا به رهنمودهای امام و رهبری و سیاستهای نظام توجه شد کارها پیش رفت و امور انجام شد».

او از حکومت ولایی به عنوان یک مدل نوین حکمرانی ستایش کرد و گفت «در این مدل، امر دین در برابر دنیا، امر عزت در کنار رفاه به عالم عرضه شد تا بدانند پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را و اینکه دین می‌تواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت و تمام شئون زندگی او را اداره کند.»

رئیسی کارنامه دولت روحانی را ناموفق خواند و در این باره گفت: «پیام مردم تغییر وضعیت موجود بود. با توجه به رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی و تورم ۴۴ درصدی و افزایش سه برابری بدهی‌های دولت در پنج سال اخیر، وضعیت مردم را وضعیت مناسبی نمی‌بینیم چه به دلیل دشمنی دشمنان و چه به دلیل کاستی‌های داخلی.»

او در این باره که چه خواهد کرد توضیحی نداد، اما به جای آن این گونه به روحانی و امید او به کاستن از فشار تحریم‌ها تاخت: «ما وضعیت سفره مردم را به خارج از کشور گره نخواهیم زد.»