از تاسیس سازمان عمران کیش بیش از چهار دهه می‌گذرد. ساکنان بومی جزیره کیش عمدتا در چهار آبادی ماشه، دیهو، باغو و صفین ساکن بودند که با شروع پروژه عمرانی در سال ۱۳۵۲ به شهرک جدید صفین کوچ داده شدند. با این هدف که گردشگرها و میهمانان خارجی هیچ تماسی با این افراد نداشته باشند.

جزیره کیش در سال ۱۳۶۱ به عنوان نخستین منطقه آزاد اقتصادی ایران برگزیده شد و به سرعت توسعه یافت.

اما ساکنان محله صفین همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات و زیرساخت‌های شهری محرومند. 

اجاره‌ بهای سنگین خانه در کیش، مهاجران و کارگران را به صفین می‌کشاند، برای خانه‌هایی که کوچه‌هایش با بوی متعفن فاضلاب پر شده است.

تصاویر پیش‌رو از محله صفین جزیره کیش است.