تالاب قوری‌گل یکی از تالاب‌های دائمی واقع در آذربایجان شرقی است که در وضعیت بحرانی قرار دارد.

عوامل متعددی این تالاب را در چنین وضعیتی قرار داده است؛ از جمله تاثیرات ناشی از خشکسالی، تخریب و فرسودگی کانال آبرسان، ساخت و ساز ویلا در حریم تالاب و برداشت و انتقال آب از طریق حفر چاه‌های غیرمجاز.