آداب و رسوم نوروز باستانی دارای سرچشمه‌ای کهن است و با شیوه‌های گوناگون گرامی داشته می‌شود. «عیدی بران»، یکی از آیین‌های سنتی نوروزی است که در روستاهای گیلان برگزار می‌شود.

آیین «عیدی بران» روز یازدهم فروردین انجام می‌شود و شامل مجمع بران، تشت زنی، مرغانه جنگ و خواستگاری سنتی است. امسال به کوشش جمعی از هنرمندان میراث فرهنگی شهرستان رودبار در روستای استخرگاه بخش رحمت آباد این آیین برگزار شده است. این مراسم همراه با سرنا و دهل نوازی انجام می‌شود.

نوروز در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره هند و بالکان به شیوه‌‌هایی متفاوت گرامی داشته می‌شود. جشن نوروز به عنوان باستانی‌ترین جشن تمدن بشری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ثبت رسیده‌ است.