روستاهای «مقطوع» و «عطیش» از توابع کارون در مجاورت یکدیگر قرار دارند. روستای «مقطوع» در احاطه آب و فاقد راه ارتباطی است، از این رو دانش‌آموزان این روستا با قایق از آب رودخانه عبور می‌کردند و سر کلاس درس حاضر می‌شدند. 

روزی که رودخانه مواج بود، قایق حامل دانش‌آموزان واژگون شد و پس از آن خانواده‌ها دیگر اجازه ندادند که فرزندانشان به مدرسه بروند.

حال، طارق عچرش، آموزگار جوان روستای مجاور، برای تدریس به ۱۸ دانش‌آموز روستای «مقطوع» با قایق به این روستا می‌رود.