گلوله پاسخ اعتراض است • مزد کارگران را نمی‌دهند • بازنشستگان: حق‌خواهی در خیابان • کارگران نفت: اتحاد در برابر استثمار • معدنکاران علیه غارت • معلمان: آموزش سازمان‌یابی • کارکنان سلامت: بی‌پناه در مقابل ویروس کالایی‌سازی • کودکان کار • کارگران مهاجر • وضعیت کارگران غیررسمی • محل کار همچون قتل‌گاه کارگران…

اینها عنوان‌های اصلی بخش‌های سالنامه کارگری زمانه هستند. هر یک از آنها سویه‌ای از وضع و حال زحمتکشان را بازتاب می‌دهد.

رنج و استثمار بی‌حد بی‌پاسخ نمانده و به جلوه‌های مختلفی از مقاومت و اعتراض راه برده است. حرکت اعتراضی بنیادی در جامعه‌ی ایران اساساً حرکت‌های اعتراضی زحمتکشان هستند که همه‌ی آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان از آنها پشتیبانی می‌کنند.

فرارسیدن اول ماه مه/۱۱ اردییهشت، روز جهانی کارگر، فرصتی است برای بازنگریستن به رخدادهای یک ساله گذشته و تحلیل آنها.

جلسه‌ای به این منظور در کلاب‌هاوس زمانه در تاریخ جمعه ۹ اردیبهشت/۲۹ آوریل برگزار شد که می‌توانید فایل صوتی آن را در زیر بشنوید: