بامداد شنبه ۱۱ تیرماه دو زمین‌لرزه به بزرگی ۶.۱ و ۶.۳ جنوب استان هرمزگان را لرزاند. خسارات این زمین‌لرزه‌ها در روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه گسترده بوده و ۵۰ درصد از خانه‌های این روستا تخریب شده است.

علاوه بر روستای سایه خوش، تخریب خانه‌ها و اماکن مسکونی در روستاهای دژگان، کوشک و حشم‌حود هم تایید شده است. بنا به گزارش‌‌های رسمی پنج نفر کشته و حدود ۱۱۱نفر زخمی شده‌اند.

از دو هفته پیش تاکنون چندین زمین‌لرزه در این منطقه رخ داده است. همچنین وقوع زمین‌لرزه در خوست افغانستان سبب شد برخی کارشناسان درباره فعال شدن گسل‌های زلزله‌خیز در شرق و جنوب ایران هشدار دهند.

تصاویر پیش‌رو میزان تخریب زمین‌لرزه‌ها را در روستای سایه خوش نشان می‌دهد.