سطح آب رودخانه دینورآب کرمانشاه در منطقه میانراهان به شدت کاهش یافته و زندگی آبزیان این رودخانه را به خطر انداخته است.

Ad placeholder

فرشاد فتاحی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه دراین‌باره به خبرگزاری حکومتی صداوسیما مرکز کرمانشاه گفت:

«بر اساس برآورد‌های تخمینی در روز‌های اخیر حدود ۱۵ هزار قطعه ماهی در رودخانه دینور آب تلف شدند.»

در دو هفته اخیر، دو بار مرگ انبوه ماهیان در این رودخانه رخ داده است. ویدئوی زیر این اتفاق ناگوار را نشان می‌دهد:

به گفته فتاحی، خشک‌سالی و افزایش تبخیر آب، احداث سد، و احداث آب‌بند برای انحراف مسیر آب و مصرف آن جهت کشاورزی و باغداری به کاهش شدید دبی رودخانه و کاهش اکسیژن محلول در آب انجامیده و هزاران ماهی را در دو هفته اخیر تلف کرده است.

Ad placeholder

رودخانه دینورآب از به هم پیوستن چند رود دیگر ــ كنگره شاه، جاميشان و چمچمال ــ شکل می‌گیرد. این سرشاخه‌ها از کوه‌های غربی کندوله، شمال سرتخت و بخش سنقر و کوه‌های دهستان خدابنده‌لو سرچشمه می‌گیرند.

به گفته فتاحی، سد جامیشان سنقر کلیایی حق‌آبه زیست‌محیطی برای رودخانه دینورآب را تأمین نکرده است. این سد بر سرشاخه جامیشان رودخانه دینورآب بنا شده است.

ایران با بحران شدید آب و خشک‌سالی رویاروست. تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین و سوء مدیریت منابع آبی عاملان اصلی این بحران هستند. اما دولت جمهوری اسلامی سیاست‌های حکمرانی مطلوب برای تخفیف این بحران را اتخاذ نکرده است: نه برای مقابله با تغییرات اقلیمی و افزایش تاب‌آوری در برابر آن؛ و نه برای تصحیح شیوه مدیریت منابع آبی و پرهیز از طرح‌های سازه‌ای همچون سدسازی و انتقال آب.

در کرمانشاه، به گزارش اداره کل هواشناسی این استان، میزان بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت این منطقه ۳۳ درصد کاهش داشته است. در سنقر کلیایی، محل احداث سد جامیشان، میزان بارش‌های امسال نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.