در جریان اعتراض‌ها به قتل حکومتی مهسا امینی، کارتون‌های بسیاری با این موضوع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی از این کارتون‌ها به نمادی از اعتراض در شبکه‌های اجتماعی بدل شده است. در اینجا برخی از آنها را مرور می‌کنیم.