پنجشنبه ۲۲ سپتامبر /۳۱ شهریور شماری از دانشجویان کانادایی و ایرانی در اعتراض به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در محوطه دانشگاه تورنتو گرد آمدند. در پایان مراسم بیانیه‌ها به سه زبان کردی، فارسی و انگلیسی خوانده شد.

سخنران‌ها به ترتیب عبارت بودند از:  مارال گرگين پور،از خانواده‌های پرواز ps752 و حامد اسماعيليون، سخنگوی انجمن خانوادگان پرواز ps752 و  اعظم جنگروی، از دختران انقلاب و سپس  فريدون رحمانی، استاد دانشگاه یورک در دپارتمان مطالعات حقوق‌بشر و برابری و در پایان نيما ياجم فعال حقوق ال‌جی‌بی‌تی

ویدیوهایی از تجمع روز پنج‌شنبه در دانشگاه تورنتو در در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی

سخنرانی حامد اسماعیلیون، تجمع در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی در تورنتو
مارال گرکین پور در تجمع اعتراضی در تورنتو
تجمع در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی در تورنتو