برآمد جنبش «زن، زندگی، آزادی» موجی از ابراز همبستگی هنرمندان، نویسندگان و اندیشمندان آزادی‌خواه و عدالت‌جوی جهان را برانگیخته است. اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی، یکی از آنان است.

او، هم در نامه‌ای همبستگی خود را ابراز کرده، هم در پیامی ویدئویی که این گونه آغاز می‌شود:

«کافی نیست صرفاً بگویم که تمام‌قد با مبارزه شما ابراز همبستگی می‌کنم، با جنبش زن، زندگی، آزادی. می‌خواهم حرف مهم‌تری بزنم. بدون هر گونه مبالغه باید بگویم مبارزه شما به معنای واقعی کلمه در تاریخ جهان اهمیت دارد.»

ببینید: پیام ویدئویی ژیژک با زیرنویس فارسی:

نامه همبستگی ژیژک:

Ad placeholder