ساعت صفر بامداد جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بنزین در ایران سه برابر گران شد.

این اقدام موجب شد فقیرشدگان، حاشیه‌نشینان شهری، کارگران روزمزد و فصلی، جمعیت عظیم بیکاران و بیکارشدگان همه به خیابان بیایند و گسترده‌ترین اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس آن را رقم بزنند.

صدها شهر صحنه اعتراض بودند، اما یکی از تاثیرگذارترین اعتراضات در ماهشهر (معشور) و یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها نیز در همین شهر در نیزارهای شهرک جراحی (چمران) رخ داد.

اما چرا اعتراضات ماهشهر اهمیت داشت؟ جهنم نیزار چگونه آغاز شد؟

Ad placeholder