رقابت‌های انتخاب تیم ملی ووشوی زنان برای مسابقات جهانی مالزی، روز دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲، برگزار شد. در این رقابت‌ها ۲۰ زن ووشوکار موفق شدند که به اردوی تیم ملی راه یابند. خدیجه آزادپور، خواهران منصوریان، صدیقه دریایی و هانیه رجبی که همگی ووشوکارانی برجسته در سطح آسیا هستند، موفق‌تر از بقیه ظاهر شدند.

Mona Hoobehfekr (20 of 31)-4

عکس :منا هوبه‌فکر.