مادر و ناپدری يک دختر شش ساله بوشهری پس از مصرف شيشه، او را سوزاندند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره شنبه ۲۲ تير نوشت: “ناپدری و مادر به دليل مصرف روان‌گردان شيشه دچار توهم شده و دختربچه را به شکل مرغی ديده و قصد کباب کردن او را داشته‌اند.”

بر پايه اين گزارش “جثه بسيار لاغر دختربچه در حالی که استخوان‌هايش از زير پوست نمايان است حاکی از وضعيت بسيار نامناسب تغذيه اين دختربچه است، همچنين مشاهده اين دختربچه نشان می‌دهد که آثار سوختگی روی دست راست، پاها و صورت او بسيار مشهود است. علاوه بر اين آثار دندان‌گرفتگی نيز روی سينه و گلوی دختربچه ديده می‌شود.”

اين دختر شش ساله در بيمارستانی در شيراز بستری است.