زم تون

پایان یک نقش کاری از اسد بیناخواهی برای رادیو #زمانه #مرتضوی

پا در هوا با دلار- کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #دلار

نوروزتان پیروز - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #نوروز_۱۳۹۷

زندگی جدید - کاری از پیمان برومند

نه به حجاب اجباری در روز جهانی زن - کاری از اسد بیناخواهی برای رادیو زمانه #دختران_خیابان_انقلاب ...

تایید #اعدام - کاریکاتوری از سولماز اسماعیل زالی

پذیرایی در زندان - #کاووس_سید_امامی #کاووس_سیدامامی #سیدامامی

چنین کنند فقیهان - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه #حجاب_اجباری #نه_به_حجاب_اجباری #دختران_خیابان_انقلاب

زنان خیابان انقلاب کاری از سولماز اسماعیل زالی - #نه_به_حجاب_اجباری - #دختران_خیابان_انقلاب

جای امن؛ نزد قاری قرآن − کارتون از اسد بیناخواهی

بدون شرح - کاری از گری واترز کاریکاتوریست فرانسوی #تظاهرات_سراسری

بیماری جدی - کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه در مورد #شاهرودی

دوقلوهای به هم چسبیده کاری از اسد بیناخواهی برای #زمانه و #تظاهرات_سراسری

دیگر اثر ندارد - کاری از اسد بیناخواهی - #تظاهرات_سراسری #iran_protests

بدرود سال ۲۰۱۷ - کاری از اسد بیناخواهی

سپر دسترسی آزاد به اطلاعات کاری از رامسس مورالس ایزکردو، کارتونیست کوبایی

یلدای بی‌هوا - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی برای #زمانه

نگاه از دریچه‌ای دیگر - اسامه حجاج، کاریکاتوریست اردنی